Vänligen notera att information på dessa sidor kan vara hämtad från andra släktforskares databaser. För att inte felaktig information ska spridas, vänligen publicera ingen information vidare utan hänvisning till eller kontroll mot orginalkällor. Kontakta mig för mer källinformation.
Please notice that information on these pages may has been gathered from secondary sources. To avoid incorrect information to be spread, please do not publish any information elsewhere without first checking the authencity of the data. Contact me for more information on sources.
Gille, Johan Arvid
1888-1910

Född 1888-12-31 i Österby bruksförs (C). [Ingegärd Gille]
Död 1910-04-08 i Österby bruksförs (C). [Ingegärd Gille]

Johan Arvid Gille. Född 1888-12-31 i Österby bruksförs (C). [Ingegärd Gille] Död 1910-04-08 i Österby bruksförs (C). [Ingegärd Gille] f Claes Adolf Gille. Född 1853-11-24 i Österby bruksförs (C). [Ingegärd Gille] Död 1910 i Österby bruksförs (C). [Ingegärd Gille] Bruksarbetare, snickare, hammarsmed, herrgårdsbetjänt, goujar, rotmästare.
ff Per Adolf Gille. Född 1822-12-12 i Österby bruksförs (C). [Ingegärd Gille] Död 1885-01-13 i Österby bruksförs (C). [Ingegärd Gille] Stålsmedsarbetare.
fff Jan (Johan) Petter Gille. Född 1791-01-09 i Österby bruksförs (C). [Ingegärd Gille] Död 1858-12-21 i Österby bruksförs (C). [Ingegärd Gille] Spiksmed, stålsmed .
ffm Maja Greta (Maria Margareta) Gauffin. Född 1796-12-31 i Österby bruksförs (C). [Ingegärd Gille] Död 1855-11-15 i Österby bruksförs (C). [Ingegärd Gille]
fm Johanna Charlotta Gille. Född 1819-05-25 i Österby bruksförs (C). [Ingegärd Gille] Död 1904-04-20 i Österby bruksförs (C). [Ingegärd Gille] fmf Johan Petter Gille. Född 1771-08-12 i Österby bruksförs (C). [Ingegärd Gille] Död 1821-01-05 i Österby bruksförs (C). [Ingegärd Gille] Smedsdräng, räckardräng, hammarsmed.
fmm Anna Cajsa (Katarina) Robbert. Född 1782-06-19 i Skebo bruk, Ununge (AB). [Ingegärd Gille] Död 1869-05-28 i Österby bruksförs (C). [Ingegärd Gille]
m Johanna Sofia Öhrn. Född 1853-03-05 i Österby bruksförs (C). [Ingegärd Gille]    
 
   
 


     
Tillbaka till antavlans början (Back to start of ancestor chart)
Tillbaka till släktforskningssidan (Back to geneology home)
Tillbaka till hemsidan (Back to webpage) Framställd av DISGEN version 8.1e 2008-07-18