Vänligen notera att information på dessa sidor kan vara hämtad från andra släktforskares databaser. För att inte felaktig information ska spridas, vänligen publicera ingen information vidare utan hänvisning till eller kontroll mot orginalkällor. Kontakta mig för mer källinformation.
Please notice that information on these pages may has been gathered from secondary sources. To avoid incorrect information to be spread, please do not publish any information elsewhere without first checking the authencity of the data. Contact me for more information on sources.
NN, Jana

Jana NN.      
 
   
 
     
 
   
 

Biografi
Född i Norge. Fick nio söner och två döttrar varav vilka fem söner och två döttrar levde vid Antoines död.

Gifte och barn
Antoine Bouvin. Smed, räckare. Född 1607 i Belgien. Död 1690-03-22 i Kolbäck (U).
Gift
  Wellam Bouvin (Boveni). Hammarsmed.
  Frans Bouvin. Goujar, mästersven, hammarsmedsmästare. Född omkring 1656. Död 1716-01-25 i Wirsbo bruk, Ramnäs (U).
  NN Bouvin. Död 1747-03-21 i Ramnäs (U). Begravd 1747-03-25 i Ramnäs (U).


     
Tillbaka till antavlans början (Back to start of ancestor chart)
Tillbaka till släktforskningssidan (Back to geneology home)
Tillbaka till hemsidan (Back to webpage)

Framställd 2008-03-17 09:43:17 av DISGEN version 8.0