Vänligen notera att information på dessa sidor kan vara hämtad från andra släktforskares databaser. För att inte felaktig information ska spridas, vänligen publicera ingen information vidare utan hänvisning till eller kontroll mot orginalkällor. Kontakta mig för mer källinformation.
Please notice that information on these pages may has been gathered from secondary sources. To avoid incorrect information to be spread, please do not publish any information elsewhere without first checking the authencity of the data. Contact me for more information on sources.
Dubois, Marta (Margareta)
1623?-1695

Född omkring 1623. Död 1695 i Lövsta bruk, Österlövsta (C).

Marta (Margareta) Dubois. Född omkring 1623. Död 1695 i Lövsta bruk, Österlövsta (C).      
 
   
 
     
 
   
 

Biografi
Enligt Kjell Lindblom, Sthlm: Johan Bowengs hustru hette Marta Dubois, som det framgår på flera ställen i Österlövsta db vid barnens frånfällen. År 1674 dör Martas mor i Leufsta bruk. Tyvärr finns ingen ytterligare uppgift om Martas föräldrar. I Österlövsta kyrkoräkenskaper anges 1695, att Jacob Bovens änka begrovs. Här kan man misstänka en felskrivning och att anteckningen avser Johans änka.

Gifte och barn
Johan Bouvin. Mästersmältare. Född 1614 i Haracourt, Sedan, Belgien. Död 1677 i Lövsta bruk, Österlövsta (C).
Gift 1642.
  Michel Bouvin. Smältarmästare. Född omkring 1643 i Lövsta bruk, Österlövsta (C). Begravd 1720-05-22 i Film (C).
  Margareta Bouvin. Född omkring 1646 i Lövsta bruk, Österlövsta (C). Död 1722-04-06 i Lövsta bruk, Österlövsta (C). Begravd 1722-04-15 i Österlövsta (C).
  Maria Bouvin. Född omkring 1648 i Lövsta bruk, Österlövsta (C). Död 1713-09-18 i Lövsta bruk, Österlövsta (C). Begravd 1713-09-20 i Österlövsta (C).
  Toussaint Bouvin. Smältarmästare. Född omkring 1650 i Lövsta bruk, Österlövsta (C). Död 1730-05-24 i Forsmarks bruk, Forsmark (C).
  Pier Bouvin. Smältardräng. Född omkring 1652 i Lövsta bruk, Österlövsta (C). Död 1697 i Lövsta bruk, Österlövsta (C).
  Clas Bouvin. Mästersmältare. Född omkring 1659 i Lövsta bruk, Österlövsta (C). Begravd 1736-01-25 i Lövsta bruk, Österlövsta (C).
  Jacob Bouvin. Räckarmästare. Döpt 1662-08-17 i Lövsta bruk, Österlövsta (C). Död 1704-04-01 i Lövsta bruk, Österlövsta (C).
  Katarina Bouvin. Född 1665-09-29 i Lövsta bruk, Österlövsta (C). Död 1719-09-08 i Åkerby (C).
  Anna Bouvin. Döpt 1668-10-18 i Lövsta bruk, Österlövsta (C). Begravd 1708-02-26 i Lövsta bruk, Österlövsta (C).


     
Tillbaka till antavlans början (Back to start of ancestor chart)
Tillbaka till släktforskningssidan (Back to geneology home)
Tillbaka till hemsidan (Back to webpage)

Framställd 2008-03-17 09:36:52 av DISGEN version 8.0