Vänligen notera att information på dessa sidor kan vara hämtad från andra släktforskares databaser. För att inte felaktig information ska spridas, vänligen publicera ingen information vidare utan hänvisning till eller kontroll mot orginalkällor. Kontakta mig för mer källinformation.
Please notice that information on these pages may has been gathered from secondary sources. To avoid incorrect information to be spread, please do not publish any information elsewhere without first checking the authencity of the data. Contact me for more information on sources.
Bouvin, Anna
1668-1708

Döpt 1668-10-18 i Lövsta bruk, Österlövsta (C). Begravd 1708-02-26 i Lövsta bruk, Österlövsta (C).

Anna Bouvin. Döpt 1668-10-18 i Lövsta bruk, Österlövsta (C). Begravd 1708-02-26 i Lövsta bruk, Österlövsta (C). f Johan Bouvin. Född 1614 i Haracourt, Sedan, Belgien. Död 1677 i Lövsta bruk, Österlövsta (C). Mästersmältare. ff Nicolas Bouvin (de Bouvengne). Död 1650 i Österlövsta (C). Smältarmästare.  
 
   
 
m Marta (Margareta) Dubois. Född omkring 1623. Död 1695 i Lövsta bruk, Österlövsta (C).    
 
   
 

Biografi
Eller begravd den 5:e (Eddie B)

Gifte och barn
Gottfrid Gilljam. Döpt 1669-09-29 i Lövsta bruk, Österlövsta (C). Begravd 1731-12-23 i Lövsta bruk, Österlövsta (C).
Gift 1690 i Österlövsta (C).
  Michael Gilljam. Mästerräckare. Född 1691 i Österlövsta (C). Begravd 1740-02-02 i Österlövsta (C).
  Anna Gilljam. Född 1697 i Lövsta bruk, Österlövsta (C). Begravd 1755-07-20 i Lövsta bruk, Österlövsta (C).


     
Tillbaka till antavlans början (Back to start of ancestor chart)
Tillbaka till släktforskningssidan (Back to geneology home)
Tillbaka till hemsidan (Back to webpage)

Framställd 2008-03-17 09:36:53 av DISGEN version 8.0