Vänligen notera att information på dessa sidor kan vara hämtad från andra släktforskares databaser. För att inte felaktig information ska spridas, vänligen publicera ingen information vidare utan hänvisning till eller kontroll mot orginalkällor. Kontakta mig för mer källinformation.
Please notice that information on these pages may has been gathered from secondary sources. To avoid incorrect information to be spread, please do not publish any information elsewhere without first checking the authencity of the data. Contact me for more information on sources.
Bouvin, Antoine
1607-1690

Smed, räckare. Född 1607 i Belgien. Död 1690-03-22 i Kolbäck (U).

Antoine Bouvin. Född 1607 i Belgien. Död 1690-03-22 i Kolbäck (U). Smed, räckare. f Nicolas Bouvin (de Bouvengne). Död 1650 i Österlövsta (C). Smältarmästare.    
 
   
 
     
 
   
 

Biografi
Finns om Antoine en detaljerad levnadsbeskrivning i Kolbäcks db 1690. Antoine finns vid Österby bruk 1638-44 och arbetar troligen under 1630-talet i bergslagen tillsammans med fadern, där han träffar sin första hustru från Hed. Till Norge reser han 1645 och kommer tillbaka ungefär 1660. Finns därefter i lövsta bruk som räckare 7/6 1667-72 med sin hustru, och i Ramnäs 28/3 1679. Står i kyrkoräkenskaperna att "blinde Smeden Anthon" mist sin syn vid Fermansbo bruk

Gifte och barn
Anna NN.
Gift
Jana NN.
Gift
  Wellam Bouvin (Boveni). Hammarsmed.
  Frans Bouvin. Goujar, mästersven, hammarsmedsmästare. Född omkring 1656. Död 1716-01-25 i Wirsbo bruk, Ramnäs (U).
  NN Bouvin. Död 1747-03-21 i Ramnäs (U). Begravd 1747-03-25 i Ramnäs (U).
Anna Hansdotter. Död efter 1690.
Gift
  Susanna Bouvin.
  NN Bouvin. Född 1670 i Österlövsta (C). Död före 1690.


     
Tillbaka till antavlans början (Back to start of ancestor chart)
Tillbaka till släktforskningssidan (Back to geneology home)
Tillbaka till hemsidan (Back to webpage)

Framställd 2008-03-17 09:36:53 av DISGEN version 8.0