Vänligen notera att information på dessa sidor kan vara hämtad från andra släktforskares databaser. För att inte felaktig information ska spridas, vänligen publicera ingen information vidare utan hänvisning till eller kontroll mot orginalkällor. Kontakta mig för mer källinformation.
Please notice that information on these pages may has been gathered from secondary sources. To avoid incorrect information to be spread, please do not publish any information elsewhere without first checking the authencity of the data. Contact me for more information on sources.
Bouvin, Johanna (Jeanne)
-(1676..)

Död efter 1676.

Johanna (Jeanne) Bouvin. Död efter 1676.      
 
   
 
     
 
   
 

Gifte och barn
Matthias Bouvin. Mästersmältare. Död 1674 i Lövsta bruk, Österlövsta (C).
Gift
  Benjamin Bouvin. Soldat.
  Sara Bouvin. Född 1662 i Lövsta bruk, Österlövsta (C).
  Simon Bouvin. Goujar, remsnidare, sadelmakare. Född 1663 i Lövsta bruk, Österlövsta (C). Död 1702 i Lövsta bruk, Österlövsta (C).
  Elisabet Bouvin. Född 1665 i Lövsta bruk, Österlövsta (C).
  Samuel Bouvin. Goujar. Född omkring 1667 i Lövsta bruk, Österlövsta (C).
  NN Bouvin. Född 1671 i Lövsta bruk, Österlövsta (C).
  NN Bouvin. Född 1674 i Lövsta bruk, Österlövsta (C).


     
Tillbaka till antavlans början (Back to start of ancestor chart)
Tillbaka till släktforskningssidan (Back to geneology home)
Tillbaka till hemsidan (Back to webpage)

Framställd 2008-03-17 09:40:55 av DISGEN version 8.0