Vänligen notera att information på dessa sidor kan vara hämtad från andra släktforskares databaser. För att inte felaktig information ska spridas, vänligen publicera ingen information vidare utan hänvisning till eller kontroll mot orginalkällor. Kontakta mig för mer källinformation.
Please notice that information on these pages may has been gathered from secondary sources. To avoid incorrect information to be spread, please do not publish any information elsewhere without first checking the authencity of the data. Contact me for more information on sources.
Bouvin, Samuel
1667?-

Goujar. Född omkring 1667 i Lövsta bruk, Österlövsta (C).

Samuel Bouvin. Född omkring 1667 i Lövsta bruk, Österlövsta (C). Goujar. f Matthias Bouvin. Död 1674 i Lövsta bruk, Österlövsta (C). Mästersmältare. ff Nicolas Bouvin (de Bouvengne). Död 1650 i Österlövsta (C). Smältarmästare.  
 
   
 
m Johanna (Jeanne) Bouvin. Död efter 1676.    
 
   
 


     
Tillbaka till antavlans början (Back to start of ancestor chart)
Tillbaka till släktforskningssidan (Back to geneology home)
Tillbaka till hemsidan (Back to webpage)

Framställd 2008-03-17 09:40:55 av DISGEN version 8.0