Visumsansökan
Om Du är icke-Skåning och planerar in att besöka Skånskt territorium - t.ex. ambassader eller ålagillen, så måste Du ansöka för temporärt visum. Fyll i denna form, skriv ut, och tag med till den aktuella Skånska myndigheten. Fyll i allting noggrant - ofullständigt ifylld ansökan behandlas ej. Kontrollera även att Du innehar föreskriven behörighet. Vidare information om Skånevisum kan rekvireras från Utrikesdepartementet i Malmö.

Alle forrnam: Alle etternam:
Väj å nommer:
Påsstnommer: Oort:
Lannskaub: Lann:
E-mejl:
Tillefonnommer:
Parsonnommer: Fyllseby:
E du gift?
Arrbede: Lynn:
Kärreägare:Jau Naj Kärrenommer:
Rejseliddarns namn:
Storleg po hossor:
Storleg po böjsor:
Storleg po sko:
Hårfarj: Yjonfarj:
Hur lång e du?
Kön: Påg Tös En sånn som ente vidd vicked
Narmast anhöri:

Meningen med rejsan ti Skåne:
(markera med bock ditt ålahue)

Kongräss/Kånnfärrangs

Studier av:

Det granna folked
De granna språged
De granna lannskaubed
Den goe maden
Ta opp bedorr
Bygga broen
Eda röugad ål
Gå po match å se di blåe vinnga
Anned gille
Vaunli toorist

Kontrolluppgifter: JAU / NAJ
Haur du biljett ti'bauga?
Haur du vaurit i Skaune tidigare?
Haur du plauner po att stanna i Skaune?
Haur du eller haur du hatt anti-Skaunska åsiktorr?
Haur du eller haur du hatt planorr po å spränga broen?
Förvarar I jerra mögeda hossor i plastpussar unger er vistelse i Skaune?
Kan du köra rullebör udan å ramla me den, så ad allt som dar e po flaged flyer å?
E du en klydderöv?
Eder du spiddekauga?
Tar du med snydelasor om du skulle ble snored men du e har?

Jau forrsäkrar som redi skåning add dinne parsonen e ti å lida po, å säj säl nock, passlet hialös - å darrfor lempli::

 Ja det gör jag  Dautum:
 Egen namntekkning:  Sponnsorr i Skåne:

Är det något ni undrar över är det helt naturligt.

Egna kommentarer:

Skriv genast ut och lämna till närmaste Skånsk myndighet!